ફડચામાં લઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફડચામાં લઈ જવું

  • 1

    દેવાળું જાહેર કરી, બાકી રહેલી મિલકતમાંથી દેવાની પતાવટ કરવી.