ફડચો આણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફડચો આણવો

  • 1

    તોડ લાવવો; પતાવટ કરવી.