ફડચો લાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફડચો લાવવો

  • 1

    તોડ લાવવો; પતાવટ કરવી.