ફડદાં મારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફડદાં મારવાં

  • 1

    નકામું ને અર્થહીન બોલ્યા કરવું.

  • 2

    વાંધા નાખવા.