ફડનીસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફડનીસી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ફડનીસનું કામ-હોદ્દો.

  • 2

    સરકારી દફતરોનો ઓરડો.