ગુજરાતી

માં ફડબખતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફડબખતર1ફડબખ્તર2

ફડબખતર1

વિશેષણ

  • 1

    ઉઘાડું; ખુલ્લું.

ગુજરાતી

માં ફડબખતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફડબખતર1ફડબખ્તર2

ફડબખ્તર2

વિશેષણ

  • 1

    ઉઘાડું; ખુલ્લું.