ફડબખતર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફડબખતર

વિશેષણ

  • 1

    ઉઘાડું; ખુલ્લું.

ફડબખ્તર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફડબખ્તર

વિશેષણ

  • 1

    ઉઘાડું; ખુલ્લું.