ફેડ દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેડ દઈને

  • 1

    ફેડ એવા અવાજ સાથે (મારવું).