ફેણ માંડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેણ માંડવી

  • 1

    ફણા ઊંચી કરવી; હુમલાની તૈયારી કરવી.