ફતન દેવાળિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફતન દેવાળિયો

  • 1

    ઉડાઉ કે અતિ ખરચાળ માણસ.