ફુદેડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફુદેડો

પુંલિંગ

 • 1

  ફૂદડો; ઊડતો વંદો.

 • 2

  એક જાતનું ઘાસ.

મૂળ

अप. फुडिअ (प्रा. फुरिअ; सं. स्फुरित) ઉપરથી

ફૂદડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂદડો

પુંલિંગ

 • 1

  ફૂદેડો; ઊડતો વંદો.

 • 2

  એક જાતનું ઘાસ.