ફુદરડી ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફુદરડી ખાવી

  • 1

    ગોળ ફરવું.