ફદાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફદાક

અવ્યય

  • 1

    ફદ દઈને (લોચા જેમ પોચું) પડવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી