ફંદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફંદી

વિશેષણ

 • 1

  ફંદવાળું; કપટી.

 • 2

  ઢોંગી.

 • 3

  દુર્વ્યસની.

ફૂદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂદી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ફુદ્દી; નાની પતંગ.