ગુજરાતી

માં ફૂદીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફૂદી1ફંદી2

ફૂદી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ફુદ્દી; નાની પતંગ.

ગુજરાતી

માં ફૂદીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફૂદી1ફંદી2

ફંદી2

વિશેષણ

 • 1

  ફંદવાળું; કપટી.

 • 2

  ઢોંગી.

 • 3

  દુર્વ્યસની.