ફંદો કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફંદો કરવા

  • 1

    ઢોંગ-તોફાન મચાવવું.