ફંદ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફંદ કરવા

  • 1

    ઢોંગ-તોફાન મચાવવું.