ફંદ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફંદ કરવો

  • 1

    ઢોંગ-તોફાન મચાવવું.