ગુજરાતી

માં ફુફવાડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફુફવાડો1ફૂંફવાડો2

ફુફવાડો1

પુંલિંગ

  • 1

    ફૂંફવાડો; જોસથી મારેલી ફૂંક.

  • 2

    લાક્ષણિક ગુસ્સાનો આવેશ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ફુફવાડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફુફવાડો1ફૂંફવાડો2

ફૂંફવાડો2

પુંલિંગ

  • 1

    ફુફવાટો.