ગુજરાતી

માં ફરકડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફરકડો1ફરૂકડો2

ફરકડો1

પુંલિંગ

  • 1

    મોટી ફરકડી.

  • 2

    ફૂદડી ખાવી તે; ત્વરિત ફેરો.

ગુજરાતી

માં ફરકડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફરકડો1ફરૂકડો2

ફરૂકડો2

પુંલિંગ

  • 1

    ચાળો; ફૈડકાથી ચાલવું તે.