ફુરચેફુરચા ઊડી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફુરચેફુરચા ઊડી જવા

  • 1

    ટુકડેટુકડા થઈ જવા; છિન્નભિન્ન થઈ જવું.