ફરેડી મારી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરેડી મારી આવવી

  • 1

    જલદી જઈ આવવું.