ગુજરાતી

માં ફરતાફરતી છાંયડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફરતાફરતી છાંયડી1ફરતાફરતી છાંયડી2

ફરતાફરતી છાંયડી1

 • 1

  સુખદુઃખના વારાફેરા; અવારનવાર થતી ચડતીપડતી.

ગુજરાતી

માં ફરતાફરતી છાંયડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફરતાફરતી છાંયડી1ફરતાફરતી છાંયડી2

ફરતાફરતી છાંયડી2

 • 1

  ચારે તરફ આવેલું.

 • 2

  ચાલતું; ગતિવાળું.

 • 3

  બદલાતું.