ફરતાફરતી છાંયડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરતાફરતી છાંયડી

 • 1

  સુખદુઃખના વારાફેરા; અવારનવાર થતી ચડતીપડતી.

ફરતાફરતી છાંયડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરતાફરતી છાંયડી

 • 1

  ચારે તરફ આવેલું.

 • 2

  ચાલતું; ગતિવાળું.

 • 3

  બદલાતું.