ફરતી છાંયડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરતી છાંયડી

  • 1

    સુખદુઃખના વારાફેરા; અવારનવાર થતી ચડતીપડતી.