ફરતું હરતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરતું હરતું

  • 1

    જઈ-આવી શકે, કામ કરી શકે તેવું.