ફરમાન બરદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરમાન બરદારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તાબેદારી.