ફરૂરફશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરૂરફશ

અવ્યય

  • 1

    એવા અવાજ સાથે (એકાએક કે સહેલાઈથી તૂડી પડવું કે ગબડી જવું).

મૂળ

રવાનુકારી