ફેરવાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેરવાળું

વિશેષણ

  • 1

    પેચદાર.

  • 2

    ચક્કર ખાવું પડે તેવું લાંબું.

  • 3

    ફરકવાળું.