ફેરવી તોળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેરવી તોળવું

  • 1

    બોલીને ફરી જવું; ફેરવી વાળવું.