ફરવું હરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરવું હરવું

  • 1

    મનગમાડા માટે આમ તેમ ચાલવું; બહાર ફરવા નીકળવું.