ગુજરાતી

માં ફરાશીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફરાશી1ફરાંશી2

ફરાશી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઊંચી જાતનું લોખંડ; ફરાંશી.

ગુજરાતી

માં ફરાશીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફરાશી1ફરાંશી2

ફરાંશી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઊંચી જાતનું લોખંડ; ફરાશી.