ફરાંશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરાંશી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઊંચી જાતનું લોખંડ; ફરાશી.

ફરાશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરાશી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઊંચી જાતનું લોખંડ; ફરાંશી.