ફેરી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેરી કરવી

  • 1

    ઘેર કે લત્તે લત્તે ફરીને વેચવું.