ફરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરી જવું

  • 1

    ઉપર થઈ જવું; ફરી વળવું.

  • 2

    ફરી બેસવું.

  • 3

    બદલાઈ જવું.