ફેરો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેરો કરવો

  • 1

    અહીં તહીં કામસર જવું-આવવું.