ફેરો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેરો થવો

  • 1

    નકામો ફેરો પડવો.

  • 2

    દસ્ત થઈ જવા.