ફેરો ફળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેરો ફળવો

  • 1

    જવાનો અર્થ સરવો.