ફેરો લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેરો લાગવો

  • 1

    દસ્ત થઈ જવા.