ફર્લોરજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફર્લોરજા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (સરકારી નોકરોને ને લશ્કરમાં અપાતી) એક પ્રકારની રજા.