ફેર ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેર ખાવો

  • 1

    લાંબે રસ્તે-ચક્કર ખાઈને-આવવું.