ફેર પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેર પડવો

  • 1

    ફરક પડવો.

  • 2

    સુધારો થવો.