ફૂલને ઘોડે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલને ઘોડે ચડવું

  • 1

    ખોટો ભપકો મારવો.