ફલ્લું થઈ ને ફરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફલ્લું થઈ ને ફરવું

  • 1

    વરણાગિયા થઈ ને ચાલવું.