ફૂલવાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલવાળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જાતની વાળી.

  • 2

    ફૂલ વેચનાર સ્ત્રી; માળણ.

ફૂલવાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલવાળી

વિશેષણ

  • 1

    ફૂલ વેચનાર સ્ત્રી; માળણ.