ફ્લશ છોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફ્લશ છોડવું

  • 1

    ફ્લશથી સાફ કરવું.