ગુજરાતી

માં ફલાગમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફલાગમ1ફલાગમ2

ફલાગમ1

પુંલિંગ

  • 1

    ફલનો આગમ; ફળ આવવું તે.

ગુજરાતી

માં ફલાગમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફલાગમ1ફલાગમ2

ફલાગમ2

પુંલિંગ

  • 1

    નાટકવસ્તુની પરિણતિ; એક નાટ્યાવસ્થા.