ફૂલીને ટેટો થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલીને ટેટો થવું

  • 1

    ટેટા જેવું ફૂલવું; ખૂબ ફૂલવું.