ફૂલીને દેડકો થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલીને દેડકો થવું

  • 1

    મદાંધ થવું; અભિમાનમાં છકી જવું.