ફલ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફલ આવવું

 • 1

  વનસ્પતિને ફળ થવું.

ફૂલ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલ આવવું

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ફૂલ બેસવું.

 • 2

  ને અડકાવ આવવો.

 • 3

  આશા બંધાવી.