ફલ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફલ બેસવું

  • 1

    વનસ્પતિને ફળ થવું.

ફૂલ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલ બેસવું

  • 1

    પુષ્પ થવું.