ફેલું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેલું મૂકવું

  • 1

    દોરડું ભાગવામાં ફેલું વળમાં દાખલ કરવું.

  • 2

    ફાંસ નાખવી.