ફૂલે વધાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલે વધાવવું

  • 1

    દેવની પેઠે માન કે ભાવપૂર્વક આવકાર આપવો.