ગુજરાતી

માં ફળદ્રુપની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફળદ્રુપ1ફળદ્રૂપ2

ફળદ્રુપ1

વિશેષણ

  • 1

    રસાળ; સારો પાક-ફળ આપે એવું.

ગુજરાતી

માં ફળદ્રુપની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફળદ્રુપ1ફળદ્રૂપ2

ફળદ્રૂપ2

વિશેષણ

  • 1

    રસાળ; સારો પાક-ફળ આપે એવું.